Orgels

Haarlem, St. Josephkerk - restauratie Adema-orgel (2011)

« Terug naar Orgels

Eind 2009 is door ons een start gemaakt met de restauratie van het door P.J. Adema in 1905/06 gebouwde orgel voor de St. Joseph. Begin 2011 is de restauratie gereedgekomen.

Het orgel van de St. Joseph werd in 1905/1906 gebouwd door P.J. Adema. Daarbij werd gebruik gemaakt van de orgelkast en een deel van het pijpwerk van H.D. Lindsen uit 1856. Zo ontstond een orgel van 29 stemmen verdeeld over Hoofdwerk, Reciet en Pedaal. De tractuur was volgens het pneumatische membraanladensysteem (systeem Nöhren). In 1947 werd het orgel gerestaureerd door Hubert Schreurs / Adema’s Kerkorgelbouw, waarbij een tweetal dispositiewijzigingen werd uitgevoerd. Twintig jaar later werd, opnieuw door Hubert Schreurs, de tractuur geëlektrificeerd en de dispositie gewijzigd.

Het Adema-orgel van de St. Josephkerk heeft beroemde vaste bespelers gekend. Zo was Hendrik Andriessen hier van 1913 tot 1934 organist. Zijn leerling Albert de Klerk volgde hem op en speelde tot aan zijn dood in 1998. De huidige titularis is Gemma Coebergh.

Bij de recente restauratie zijn zijn windladen, windvoorziening, pijpwerk en tractuur volledig gerestaureerd. Tevens is de dispositie gereconstrueerd, waarbij de situatie van 1906 als uitgangspunt geldt, met behoud van de Sesquialter uit 1947. De Vox Humana die in 1947 werd vervangen door een Mixtuur IV kwam uiteindelijk terecht in het Adema-orgel van de Dominicanenkerk in Zwolle. Een nieuwe Vox Humana kon op basis van dit origineel worden gereconstrueerd. De Quint 3’ is weer teruggeschoven naar 6’-basis, waarbij het groot octaaf nieuw is bijgemaakt. 

Het speeltafel interieur is vernieuwd op basis van bewaard gebleven speeltafelkop met karakteristieke melkglazen registerwippers en profileringen. De speeltafel is gedigitaliseerd met inbouw van een elektronisch setzersysteem. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de pedaalomvang met drie tonen uit te breiden tot f1. Daarvoor zijn een nieuwe windlade en aanvullend pijpwerk vervaardigd.

Dispositie (2011)

Hoofdmanuaal C-g3
Principaal 16'
Bourdon 16'
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Fluit harm. 8'
Holpijp 8'
*Quint 6'
Prestant 4'
Octaaf 2'
*Mixtuur 2.3.4.5.
*Cornet 5 st.
*Trompet 8'
Recitmanuaal C-g3
Prestant 8',
Viola 8'
Vox Coelestis 8'
Bourdon 8'
Quintatoon 8'
Violine 4'
Fluit harm. 4'
*Piccolo 2'
*Sesquialter 2 st.
*Trompet 8'
*Fagot-Hobo 8'
*Vox Humana 8'
Tremulant
Pedaal C-f1
Contrebas 16'
Subbas 16'
Openbas 8'
Gedektbas 8’
Openfluit 4'
*Bazuin 16'
*Trombone 8'
Combinatietreden (v.l.n.r.)
Tutti
Tremolo (II)
Oct. aiguë I + II
Oct. grave II
Oct. grave I + II
I + II
Sequencer <
Zweltrede
Sequencer >
P + I
P + II
Combinatiestemmen I
Combinatiestemmen II
Combinatiestemmen P

Bijzonderheden:
Alle koppelingen zijn tevens uitgevoerd als registerwipper.

Historie

Maker

Ronald van Baekel, Amsterdam/Hillegom
2002 - heden
Meer over deze maker...