Orgels

Naarden, Grote kerk - uitbreiding Koororgel (2012)

« Terug naar Orgels

Het koororgel van de Grote Kerk in Naarden is in 2012 uitgebreid met twee registers op Manuaal II: een Gedekt 8' en een Sesquialter II.

Het orgel werd in 1937 door H.W. Flentrop geplaatst in het Nederlandse paviljoen voor kerkelijke kunst op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Na de tentoonstelling werd het orgel aangekocht door de Nederlandse Bachvereniging en in 1938 in Naarden geplaatst waar het onder meer werd gebruik bij de jaarlijkse uitvoering van de Mattheus Passion van Bach. In 1998 werd het orgel gerestaureerd.

Bij de bouw was de speeltafel al voorbereid op extra registers, waarvan er nu twee op verzoek van organist Wybe Kooijmans zijn bijgeplaatst. Al eerder, in 1998, was het mogelijk gemaakt om de Praestant-unit 8'-4'-2' (54 pijpen) van het Pedaal speelbaar te maken als Praestant 8' op Manuaal I.
Er zijn door ons nieuwe elektrische laden vervaardigd waarop de nieuwe registers zijn geplaatst als ook de twee hoogste tonen van de Praestant 8' van Manuaal die niet in de pedaalextensie waren opgenomen. De Gedekt 8' is van C-f1 speelbaar gemaakt vanuit de Subbas/Gedekt-unit van het Pedaal, het overige pijpwerk is in aansluitende factuur nieuw gemaakt. Voor de (doorlopende) Sesquialter kon pijpwerk in passende factuur worden gebruikt uit onze voorraad.

Naast de gerealiseerde uitbreiding is de Schalmei 8' van Manuaal I vervangen door een Dulciaan 8'. Het oude tongwerk uit 1937 is bij het orgel bewaard.
In februari 2014 is gestart met groot onderhoud aan het orgel. Met name het pijpwerk en de kegelladen zullen worden schoongemaakt en hersteld. De techniek van de vooroorlogse elektrische speeltafel zal worden vervangen door een nieuw digitaal systeem, waarbij de indeling van de kop van de speeltafel zoveel mogelijk zijn oorspronkelijke uiterlijk zal behouden.

Dispositie (2012)

Manuaal I C-g3
Praestant 8' C-f3 uit Pedaal, f#3+g# 2012
Roerfluit 8'
Praestant 4'
Mixtuur IV
Dulciaan 8 2012
Manuaal II C-g3
Gedekt 8' C-f1 uit Pedaal, f#1-g3 2012
Quintadeen 8
Openfluit 4
Praestant 2'
Sesquialter II 2012
Scherp III-IV
Pedaal C-f1
Subbas 16'
Praestant 8'
Gedekt 8' unit
Oktaaf 4' unit
Flageolet 2' unit
Werktuiglijke registers
Koppel I-P
Koppel II-P
Koppel II-I
Koppel II-I sub
2 Vrije combinaties
Tutti

Historie

  • 2013 - Ronald van Baekel - restauratie Rugwerkbalg en schoonmaak Witte-orgel
  • 2012 - Ronald van Baekel - uitbreiding Koororgel

Maker

Ronald van Baekel, Amsterdam/Hillegom
2002 - heden
Meer over deze maker...