Orgels

P.J. Adema, Amsterdam

« Terug naar Orgels

De Amsterdamse werkplaats, gevestigd aan de Lauriergracht (tot 1984) stond onder leiding van Petrus Josephus Adema (in de wandeling Piet genoemd). De instrumenten van deze werkplaats waren allen beïnvloed door de ervaringen opgedaan bij de bouw van het orgel in de Mozes & Aaronkerk.Waren de orgels aanvankelijk nog voorzien van mechanische tractuur, in de periode hierna zou dit veranderen. In de Rooms-Katholieke Kerk te Uitgeest werd in 1898 een nieuw orgel opgeleverd, dat volgens een geheel andere bouwwijze was samengesteld. Net als bij de Utrechtse orgelmaker Maarschalkerweerd, werd de op Franse voorbeelden geënte klank gecombineerd met een Duits systeem voor windladen en tractuur: het pneumatisch systeem. Een gemakkelijke bediening en dito bespeelbaarheid waren de leidende gedachten achter deze ontwikkeling. Aan de wezenlijke verandering op het gebied van aanspraak en accuratesse werd kennelijk minder waarde gehecht. Volgens dit systeem werd in de daarop volgende jaren vrijwel elk nieuw orgel gebouwd. Het prototype te Uitgeest is aan alle pogingen tot modernisering gelukkig ontkomen.Nadat in 1919 Piet Adema was overleden, werd het bedrijf door zijn zonen Sybrand en Joseph afzonderlijk voortgezet.

Orgels van deze maker op plaatsnaam