RESTAURATIE ADEMA-ORGEL (1925) ST. WILLIBRORDUS KLOOSTERBUREN

Stacks Image 407
in 2010 is een start gemaakt met de restauratie van het orgel van Joseph Adema uit 1925.

Het orgel is als sinds midden jaren-’80 buiten gebruik. Door salpeter en het stof van een kerkrestauratie was het orgel sterk vervuild geraakt. In tegenstelling tot veel orgels uit deze tijd is het Adema-orgel onaangetast gebleven. Waar elders menige strijker het veld moest ruimen voor geluiden als Sesquialters, Nasards en Tertsen, is hier nog het volledige grondstemmenkoor aanwezig.

Het orgel is door ons volledig schoongemaakt en conserverend gerestaureerd. De ingebruikname vond plaats op vrijdag 11 mei 2012.


> lees meer
> dispositie