Groenlo, St. Calixtuskerk, overplaatsing Sybrand Adema-orgel (1926)

In maart 2012 zijn wij van start gegaan met het verplaatsen van het Sybrand Adema-orgel in de St. Calixtuskerk in Groenlo. Het grote orgel (36/ II/P), oorspronkelijk in 1926 gemaakt voor de H.H. Nicolaas en Barbarakerk (De Liefde) in Amsterdam, nam sinds 1994 een prominente plaats in op de begane grond van het transept van de Groenlose kerk.

Om de oorspronkelijke eenheid in het gerestaureerde kerkgebouw te herstellen is besloten het monumentale orgel over te plaatsen naar de koorzolder. Hier stond tot voor kort een door Verschueren geëlektrificeerd en aangepast Gradussen-orgel dat door ons werd gedemonteerd en opgeslagen. Op deze nieuwe plaats is in feite ook de situatie van het Adema-orgel in ‘De Liefde’ hersteld waar het orgel ook vanaf de koorzolder in de lengterichting van de kerk uitsprak richting priesterkoor.

Het orgel is ongewijzigd overgeplaatst.
Stacks Image 400


De overplaatsing is, gecombineerd met groot onderhoud aan het orgel, uitgevoerd in 2012. Op 14 oktober 2012 werd de afronding van de restauratie van de kerk en de verplaatsing van het orgel gemarkeerd met een pontificale mis die werd geleid door aartsbisschop Eijk.

> meer informatie en dispositie