GRONINGEN, SINT JOZEFKATHEDRAAL (RESTAURATIE 2005)

Stacks Image 452
1902/05 - Maarschalkerweerd te Utrecht, nieuwbouw. Het front van het orgel vertoont grote overeenkomsten met het in 1903 voltooide orgel van de St. Catharinakathedraal te Utrecht (1903). De tractuur van het orgel was pneumatisch volgens het systeem-Weigle.

1942/1943 - Adema’s Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs, revisie en wijziging van het orgel. Het loze middenfront wordt verwijderd.

1948 - Adema’s Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs, dispositiewijziging. De Dolce 8' van het Hoofdwerk wordt vervangen door een Mixtuur in strijkersmensuur. Uit het pijpwerk van de oude Mixtuur wordt een Octaaf 2' en een Terts 1 3/5' gehaald. De Zacht Gedekt 8' van het Zwelwerk maakt plaats voor een Tertscymbel.

1963 - Adema’s Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs vervanging van de Basson-Hobo door een ander exemplaar.

2004/05 - Adema’s Kerkorgelbouw, algehele restauratie van het orgel waarbij voor zowel dispositie als orgelkas de situatie van 1905 als uitgangspunt wordt aangehouden.
Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16'
Prestant 8'
Bourdon 8'
Flûte harmonique 8'
Salicionaal 8'
Dolce 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Nazard 3'
Octaaf 2'
Mixtuur III-V
Trompet 8'
Pedaal C-d1
Contrabas 16
Subbas 16
Open Fluit 8
Gedekt 8
Bazuin 16
Positief C-f3
(in crescendokast)
Zacht Gedekt 8'
Holfluit 8'
Quintadeen 8'
Gamba 8'
Voix céleste 8'
Flûte octaviante 4'
Gemshoorn 2'
Basson-Hobo 8'
Werktuiglijke registers
P + I
P + II
I + II
Tremulant
Vrije Combinatie
Vaste Combinaties P-MF-F-O