ORGELS OP PLAATSNAAM


In dit overzicht zijn alle orgels uit de werklijsten op deze website alfabetisch op plaatsnaam geordend. In de rechterkolom staat het jaartal van de werkzaamheden, een afkorting van firmanten en het soort werkzaamheden aan het betreffende instrument.
JA - Joseph Adema
CBPJ - C.B.& P.J. Adema
HS - Hubert Schreurs
SA - Sybrand Adema
PJ - P.J. Adema (& Zn.)
RB - Ronald van Baekel
AS - Antoine Schreurs
CBA - C.B Adema (& Zn.)
GA - Gebr. Adema
N - nieuwbouw
W - wijziging
R - restauratie
U - uitbreiding
O - overplaatsing
A

Aalsmeer, Oud-Katholieke Kerk
Almkerk, Hervormde Kerk
Amstelveen, St. Anna
Amstelveen, H. Geest
Amsterdam, St. Anna ‘De Pool’
Amsterdam, Chr. Geref. Bloemgrachtkerk (Schipperskerk)
Amsterdam, St. Catharina - ombouw Van Dam-orgel (1825)
Amsterdam, Dominicuskerk
Amsterdam, Dominicuskerk
Amsterdam, Dominicuskerk
Amsterdam, St. Franciscus Xaverius ‘De Krijtberg’
Amsterdam, St. Franciscus Xaverius ‘De Krijtberg’
Amsterdam, De Hoeksteen (St. Willibrordus buiten de Veste)
Amsterdam, Hubertuskapel (Van Nispenhuis)
Amsterdam, St.-Jacobsgesticht
Amsterdam, St. Jan de Doper - plaatsing koororgel vm. St.-Willibrordus buiten de veste
Amsterdam, H.H. Joannes en Ursula ‘Begijnhofkapel’ - dispositiewijziging
Amsterdam, H.H. Joannes en Ursula ‘Begijnhofkapel’ l - restauratie, reconstructie en overplaatsing Cavaillé-Coll-orgel
Amsterdam, Pedagogische Academie Magister Vocat
Amsterdam, Kapel Marinewerf
Amsterdam, H.H. Martelaren van Gorcum - nieuwbouw
Amsterdam, H.H. Martelaren van Gorcum - nieuwbouw
Amsterdam, H.H. Martelaren van Gorcum - herstel en completering
Amsterdam, Mozes & Aäronkerk (H. Antonius van Padua)
Amsterdam, Muziekschool, afdeling Zuid
Amsterdam, H.H. Nicolaas & Barbara ‘De Liefde’
Amsterdam, H.H. Nicolaas & Barbara ‘De Liefde’
Amsterdam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Amsterdam, O.L. Vrouw van Lourdes, positief
Amsterdam, O.L. Vrouw van Lourdes, hoofdorgel
Amsterdam, O. L. Vrouw van Zeven Smarten
Amsterdam, Oude Remonstrantse Kerk ‘De Rode Hoed’
Amsterdam, De Rode Hoed - restauratie Flaes/Adema-orgel
Amsterdam, H.H. Petrus en Paulus ‘De Papegaai’ - dispositiewijziging
Amsterdam, H.H. Petrus en Paulus ‘De Papegaai’ - dispositiewijziging
Amsterdam, H.H. Petrus en Paulus (‘De Papegaai’) - koororgel
Amsterdam, St. Piusgesticht
Amsterdam, H. Pius X
Amsterdam, Rosa Gesticht
Amsterdam, St. Thomas van Aquino ‘De Toren’
Amsterdam, St. Vincentius a Paolo
Amsterdam, Vondelkerk (Allerheiligst Hart van Jezus)
Amsterdam, St. Willibrordus buiten de veste - hoofdorgel
Amsterdam, St. Willibrordus buiten de veste - koororgel
Amsterdam, St. Willibrordus buiten de veste - afbouw van het orgel
Amsterdam, St. Vincentius a Paolo - dispositiewijziging en nieuwe speeltafel
Amsterdam, Verpleegtehuis Vreugdehof
Amsterdam-Nieuwendam, St. Augustinus
Arnhem, St. Martinuskerk - restauratie Gradussen-orgel
Arnouville-lès-Gonesse (F), Abbaye la Gonesse


1926 / JA / N
1877 / CBPJ / N
1949 / HS / N
1964 / HS / N
1916 / SA / N
1882 / PJ / N
1924 / JA / W
1903 / PJ / N
1995 / AS / R+U
2003 / RB / W
1905 / PJ / N
1985 / AS / R+W
1970 / HS / O
1906 / PJ / N
1876 / CBPJ / N
1968 / HS / O

1946 / HS / W
2009 / RB / R
1964 / HS / N
1949 / HS / N
1945 / HS /N
1957 / HS / N
2011 / RB / RW
1871 / CBPJ / N
1970 / HS / N
1926 / SA / N
1965 / HS / W
1904 / PJ / N
1958 / HS / N
1961 / HS / N
1965 / HS / N
1909 / PJ / W
2009 / RB / W
1945 / HS / W
1959 / HS / W
2008 / RB / N
1880 / PJ / N
1963 / HS / N
1897 / PJ / N
1879 / PJ / N
1925 / JA /N
1905 / PJ / N
1923 / JA / N
1890 / PJ / N
1946 / HS / N
1966 / HS / W
1970 / HS / N
1926 / SA / N
2004 / RB / R
1964 / HS / N
B

Bakhuizen, St. Odulphus
Balk, St. Ludgerus
Balk, St. Ludgerus - restauratie
Blauwhuis, St. Vitus - restauratie Rohlfing-orgel
Bloemendaal, Klooster Bethanië
Bodegraven, Lutherse Kerk
Bodegraven, St. Willibrordus
Borssele, Hervormde Kerk
Bovenkerk, St. Urbanus
Bovenkerk, St. Urbanus
- overplaatsing Anneessens-orgel St. Anna, Breda
Breda, St. Franciscus van Assisi
Bussum, St. Vitus - plaatsing van het orgel uit de O.L.Vrouwekerk, Gouda
Bussum, Mariakerk - restauratie en overplaatsing Steinmeyer-orgel St. Clemenskerk, Hilversum


1923 / GA / N
1906 / GA / N
1985 / AS / R
2012 / RB / R
1957 / HS / N
1876 / CBPJ / N
1984 / AS / N
1903 / CBA / N
1930 / JA / N
2002 / AS / O
1968 / HS / N
1965 / HS / OU
2012 / RB / OR
D

Deersum, Hervormde Kerk
Delft, H.H. Nicolaas en Gezellen - restauratie en dispositiewijziging
De Lier, H.H. Martelaren van Gorcum - overplaatsings orgel St. Josephkerk Kaatsheuvel
Den Haag, St. Agnes - overplaatsing, wijziging en uitbreiding orgel Seminarie Hageveld
Den Haag, St. Jacobus maior - plaatsing van het orgel van de vm. Spaarnekerk te Haarlem; uitbreiding met derde klavier
Den Haag, H. Martha - overplaatsing Walker-orgel van de H.H. Engelbewaarderskerk Den Haag
Den Haag, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - speelbaar maken Franssen-orgel (1e fase)
Den Haag, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk) - restauratie Franssen-orgel
Den Haag, Thomasklooster


1875 / CBPJ / N
2001 / AS / R
2006 / RB / O

1986 / AS / OWU

1976 / HS / OWU

2003 / RB / O

2001 / AS / R

2011 / RB / R
1960 / HS / N
E

Egmond aan Zee, Oud-Katholieke Kerk St. Agnes
Ede, Petrakerk (Gereformeerde Gemeente) - nieuwbouw op basis van vm Pels-orgel


1873 / CBPJ / N
2013 / RB / N
F

Ferwerd, Hervormde Kerk
Franeker, St. Franciscus
Franeker, St. Franciscus - overplaatsing naar nieuw kerkgebouw
Franeker, De Voorhof (GKV) - overplaatsing Ypma-orgel uit Lijnden


1872 / CBPJ / N
1888 / PJ / N
1964 / HS / OW
2007 / RB / O
G

Geldringen (Steenwijkerwold), Kapel De Voorzienigheid
Gouda, Oud-Katholieke Kerk St. Jan de Doper - restauratie Stangenberger-orgel
Gouda, Onze Lieve Vrouwekerk
Grave, Huize Mariëndaal
Groenlo, St. Calixtus - overplaatsing en restauratie Adema-orgel De Liefde Amsterdam
Groenlo, St. Calixtus - verplaatsing en groot onderhoud Adema-orgel
Groningen, St. Jozefkathedraal - koororgel
Groningen, St. Jozefkathedraal - restauratie Maarschalkerweerd-orgel
Groningen, Liefdegesticht in de Butjestraat
Grouw, Doopsgezinde Kerk

,
1967 / HS / N
2008 / RB / R

1902 / PJ / N
c1880 / PJ / N
1993 / AS / O

2012 / RB / O
1944 / HS / N
2005 / RB / R
c1890 / CBA / N
1872 / CBPJ / N
H

Haarlem, St. Antonius van Padua (Groenmarktkerk)
Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo - transeptorgel
Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo - afbouw transeptorgel
Haarlem, Kathedrale Basiliek St.-Bavo - plaatsing orgel vm. St.-Willibrordus buiten de veste te Amsterdam
Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo - gefaseerde werkzaamheden Willibrordorgel
Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo - deelrestauratie, windvoorziening en herstel winddrukken
Haarlem, St. Joannes de Doper
Haarlem, St. Joseph
Haarlem, St. Joseph - restauratie
Haarlem, O.L. Vrouw van den Rozenkrans (Spaarnekerk)
Haarlem, H.H. Petrus & Pauluskerk - nieuwbouw
Harlingen, St. Michael
Harlingen, St. Michael
Heemstede, Kleinseminarie Hageveld
- nieuwbouw met bestaand materiaal
Heerenveen, St. Willibrordus (thans H. Geestkerk)
Heeswijk, Abdij van Berne - ombouw Vermeulen-orgel
Heeswijk, Abdij van Berne - nieuwbouw met gebruikmaking van het vm. Vermeulen-orgel
Hengelo, St. Lambertusbasiliek - renovatie en uitbreiding Vermeulen-orgel
Hillegom, St. Joseph
Hilversum, H. Hartkerk - overplaasting orgel van de St. Catharinakerk Amsterdam
Hoofdplaat, St. Eligius
Huis ter Heide, Witte Kerkje


1913 / PJ / N
1907 / PJ / N
1924 / JA / U
1971 / HS / O

1990 / AS / RU

2004 / RB / R

1964 / HS / N
1906 / PJ / N
2011 / RB / R
1891 / PJ / N
1960 / HS / N
1868 / CBPJ / N
1898 / PJ / N
1938 / JA / N
1867 / CBPJ / N
1952 / HS / W
1970 / HS / N

2008 / RB / RU
1933 / JA / N
1934 / JA / OW

1876 / CBPJ / N
1904 / CBA / N
I

Idskenhuizen, Hervormde Kerk
Irnsum, St. Marcus


1870 / CB&PJ / N
1926 / GA / N
J

Joure, Gereformeerde Kerk
Jouswier, Hervormde Kerk
(voorheen Makkum)


1859 / CBPJ / N
1872 / CBPJ / N
L

Langeraar, St. Adrianus
- restauratie en dispositieherstel
Laren, St. Jansbasiliek
Leeuwarden, St. Bonifatius
Leeuwarden, St Dominicus
aan de Speelmanstraat (deels bewaard in Ferwerd, Hervormde Kerk)
Leeuwarden, St. Fredericusgesticht
Leimuiden, R.K. Kerk (eerste opus, bouw werd aangenomen van Dirk Sjoerds Ypma)
Lisse, St. Agatha
Lisse, St. Agatha - restauratie en wijzigingen
Lisse, St. Agatha - uitbreiding
Lisse, St. Agatha - restauratie en kleine wijziging
Lisse, St. Agatha - restauratie Adema-orgel
Lollum, Gereformeerde Kerk
Luttenberg, St. Cornelius


2003 / RB / R
2002 / RB / N
1899 / CB / N
1866 / CBPJ / N

1903 / CB / N
1856 / CBPJ / N

1914 / PJ / N
1956 / HS / W
1962 / HS / U
1983 / AS / R
2011 / RB / R
1890 / PJ / N
1871/ CBPJ / N
M

Makkinga, Hervormde Kerk
Makkum, kabinetorgel (thans Jouswier, Hervormde Kerk)
Monnickendam, H.H. Nicolaas en Antonius - restauratie Vermeulen/Ypma-orgel


1866 / CBPJ / N
1872 / CBPJ / N
2009 / RB / R


2012 / RB / U
1893 / PJ / N
2007 / RB / R
1862 / CBPJ / N
1958 / HS / N
1980 / HS / U
1913 / GA / N
1948 / HS / N
1954 / HS / W


1868 / CBPJ / N
1885 / PJ / N
1878 / CB / N
1869 / CBPJ / N
1888 / CB / N
1874 / CBPJ / N
1974 / HS / N
S

Scherpenzeel, Hervormde Kerk
Schiedam, St. Liduinabasiliek
- Franssen-orgel
Sint-Nicolaasga, R.K. Kerk (1928-1966 Hervormde Kerk Oost-Knollendam, 1966 Goede Herderkerk Terneuzen)
Sloten (Fr.), St. Fredericus
Stadskanaal, O.L.V. ten Hemelopneming
Stadskanaal, O.L.V. ten Hemelopneming


2008 / RB / N
2001 / AS / R
1858 / CBPJ / N

1873 / CBPJ / N
1872 / CBPJ / N
1877 / CBPJ / N
T

Terheijden, St. Antoniuskerk
- Merklin-Schütze-orgel


1880 / PJA / W


1898 / PJA / N
1951 / HS / RW
1868 / CBPJ / N
V

Valkkoog, Hervormde Kerk
Veenhuizen, Rooms-Katholieke Kerk
Vijfhuizen, St. Augustinus
Volendam, H. Vincentius a Paolo - plaatsing van het orgel van de St.-Annakerk te Amsterdam met wijzigingen
Voorhout, Seminarie Hageveld


1871 / CBPJ / N
1872 / CBPJ / W
1966 / HS / N
1971 / HS / OW

1878 / PJ / N


1880 / PJ / N
1863 / CBPJ / N
1911 / GA / N
1901 / PJ / N
1935 / JA / N
2002 / RB / R
1907 / PJ / N
2011 / RB / R
1928 / JA / N
1951 / HS / N
2010 / RB / R
1863 / CBPJ / N
1869 / CBPJ / N
1885 / PJ / N
2003 / RB / R
IJ

IJmuiden, St. Georgius


1901 / PJ / N


1867 / CBPJ / N
1961 / HS / N
1901 / PJ / N
1912 / PJ / N
1916 / PJ / U
1927 / JA / N