1877-1919 | P.J. ADEMA & ZONEN, AMSTERDAM


De Amsterdamse werkplaats, gevestigd aan de Lauriergracht (tot 1984) stond onder leiding van Petrus Josephus Adema (in de wandeling Piet genoemd). De instrumenten van deze werkplaats waren allen beïnvloed door de ervaringen opgedaan bij de bouw van het orgel in de Mozes & Aaronkerk.

Waren de orgels aanvankelijk nog voorzien van mechanische tractuur, in de periode hierna zou dit veranderen. In de Rooms-Katholieke Kerk te Uitgeest werd in 1898 een nieuw orgel opgeleverd, dat volgens een geheel andere bouwwijze was samengesteld. Net als bij de Utrechtse orgelmaker Maarschalkerweerd, werd de op Franse voorbeelden geënte klank gecombineerd met een Duits systeem voor windladen en tractuur: het pneumatisch systeem. Een gemakkelijke bediening en dito bespeelbaarheid waren de leidende gedachten achter deze ontwikkeling. Aan de wezenlijke verandering op het gebied van aanspraak en accuratesse werd kennelijk minder waarde gehecht. Volgens dit systeem werd in de daarop volgende jaren vrijwel elk nieuw orgel gebouwd. Het prototype te Uitgeest is aan alle pogingen tot modernisering gelukkig ontkomen.

Nadat in 1919 Piet Adema was overleden, werd het bedrijf door zijn zonen Sybrand en Joseph afzonderlijk voortgezet.

Orgels

1878 - Voorhout, Seminarie Hageveld
1879 - Amsterdam, St. Thomas van Aquino ‘De Toren’
1880 ca. - Grave, Huize Mariëndaal
1880 - Amsterdam, St. Piusgesticht
1880 - Wagenberg, St. Gummarus
1880 - Terheijden, St. Antoniuskerk (ombouw Merklin-Schütze-orgel)
1882 - Amsterdam, Chr. Geref. Bloemgrachtkerk (schipperskerk)
1885 - Kaatsheuvel-Loonschedijk, Hervormde Kerk
1885 - Oldemarkt, St. Willibrordus
1885 - Workum, St. Werenfridus
1888 - Franeker, St. Franciscus
1890 - Lollum, Gereformeerde Kerk
1890 - Amsterdam, H. Willibrord buiten de veste, koororgel
1891 - Rotterdam-Feijenoord, H.H. Martelaren van Gorcum
1891 - Haarlem, O.L. Vrouw van den Rozenkrans (Spaarnekerk)
1892 - Kruisland, St. Gregorius
1893 - Nes aan de Amstel, St. Urbanus
1897 - Amsterdam, Rosa Gesticht
1898 - Harlingen, St. Michael
1898 - Uitgeest - R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte
1899 - Pijnacker, H. Joannes de Dooper
1900 - Kwintsheul, St. Andreas
1901 - Zwaagdijk-Oost, St. Joseph
1901 - Wateringen, St. Jan de Doper
1901 - IJmuiden, St. Georgius
1902 - Gouda, Onze Lieve Vrouwekerk
1903 - Amsterdam, St. Dominicus
1904 - Amsterdam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
1905 - Amsterdam, St. Franciscus Xaverius ‘De Krijtberg’
1905 - Amsterdam, Vondelkerk (Allerheiligst Hart van Jezus)
1906 - Haarlem, St. Joseph
1906 - Amsterdam, Hubertuskapel (Van Nispenhuis)
1907 - Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo, transeptorgel
1907 - Weesp, Nederlandse Protestantenbond (Van Houtenkerkje)
1909 - Amsterdam, Oude Remonstrantse Kerk ‘De Rode Hoed’
1912 - Zwolle, Dominicanenkerk
1913 - Haarlem, St. Antonius van Padua (Groenmarktkerk)
1914 - Lisse, St. Agatha
1916 - Zwolle, Dominicanenkerk, afbouw van het orgel uit 1912

h4rek1907