HAARLEM, ST. JOSEPHKERK (1906)


1906 - P.J. Adema & Zn., nieuwbouw met gebruik van de orgelkast en enig pijpwerk van H.D. Lindsen (1856)

1947 - Adema’s Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs, restauratie en dispositiewijziging

1967 - Adema’s Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs, restauratie en dispositiewijziging

2010/11 - Adema’s Kerkorgelbouw, restauratie en dispositieherstel, uitbreiding pedaalomvang van d1 tot f1.
Stacks Image 426
Het orgel van de St. Joseph werd in 1905/1906 gebouwd door P.J. Adema. Daarbij werd gebruik gemaakt van de orgelkast en een deel van het pijpwerk van H.D. Lindsen uit 1856. Zo ontstond een orgel van 29 stemmen verdeeld over Hoofdwerk, Reciet en Pedaal. De tractuur was volgens het pneumatische membraanladesysteem (systeem Nöhren). In 1947 werd het orgel gerestaureerd door Hubert Schreurs / Adema’s Kerkorgelbouw, waarbij een tweetal dispositiewijzigingen werd uitgevoerd. Twintig jaar later werd, opnieuw door Hubert Schreurs, de tractuur geëlektrificeerd en de dispositie gewijzigd.

Het Adema-orgel van de St. Josephkerk heeft beroemde vaste bespelers gekend. Zo was Hendrik Andriessen hier van 1913 tot 1934 organist. Zijn opvolger Albert de Klerk volgde hem op en speelde tot aan zijn dood in 1998. De huidige titularis is Gemma Coebergh.
In 2009 is de restauratie van het orgel van start gegaan. Windladen, windvoorziening, pijpwerk en tractuur worden volledig gerestaureerd. Tevens wordt de dispositie gereconstrueerd, waarbij de situatie van 1906 als uitgangspunt geldt, met behoud van de Sesquialter uit 1947.De Vox Humana die in 1967 werd vervangen door een Mixtuur IV kwam uiteindelijk terecht in het Adema-orgel van de Dominicanenkerk in Zwolle. Een nieuwe Vox Humana kon op basis van dit origineel worden gereconstruurd. De Quint 3’ wordt weer teruggeschoven van 6’-basis, waarbij het groot octaaf nieuw is bijgemaakt.
Stacks Image 427
De speeltafel werd hersteld op basis van de bewaard gebleven speeltafelkop met karakteristieke melkglazen registerwippers en profileringen. De speeltafel werd gedigitaliseerd met inbouw van een elektronisch setzersysteem. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de pedaalomvang met drie tonen uit te breiden tot f1. Daarvoor werd een nieuwe windlade en aanvullend pijpwerk vervaardigd.

Bij de recente restauratie is de dispositie hersteld met als uitgangspunt de situatie van 1906, met behoud van enkele toevoegingen. De Quint 3’ is weer teruggeschoven naar 6’-ligging met bijmaking van het groot octaaf. De Vox Humana 8’ die in 1967 plaats moest maken voor een Mixtuur vond destijds een bestemming in het Adema-orgel van het Dominicanenklooster in Zwolle. Een nieuwe Vox Humana werd gereconstrueerd op basis van het origineel in Zwolle. De samenstelling van de Mixtuur van het Hoofdmanuaal werd gereconstrueerd.

Het speeltafelinterieur werd geheel vernieuwd op basis van de layout van de nog aanwezige speeltafelkop uit 1906. Het orgel is voorzien van een digitale tractuur met een elektronisch setzersysteem.
Hoofdmanuaal C-g3
Principaal 16'
Bourdon 16'
Prestant 8'
Salicionaal 8'
Fluit harm. 8'
Holpijp 8'
*Quint 6'
Prestant 4'
Octaaf 2'
*Mixtuur 2.3.4.5.
*Cornet 5 st.
*Trompet 8'
Pedaal C-f1
Contrebas 16'
Subbas 16'
Openbas 8'
Gedektbas 8’
Openfluit 4'
*Bazuin 16'
*Trombone 8'
Recitmanuaal C-g3
Prestant 8',
Viola 8'
Vox Coelestis 8'
Bourdon 8'
Quintatoon 8'
Violine 4'
Fluit harm. 4'
*Piccolo 2'
*Sesquialter 2 st.
*Trompet 8'
*Fagot-Hobo 8'
*Vox Humana 8'
Tremulant
Combinatietreden (v.l.n.r.)
Tutti
Tremolo (II)
Oct. aiguë I + II
Oct. grave II
Oct. grave I + II
I + II
Sequencer <
Zweltrede
Sequencer >
P + I
P + II
Combinatiestemmen I
Combinatiestemmen II
Combinatiestemmen P

Alle koppelingen zijn tevens uitgevoerd als registerwipper.
Stacks Image 428