HEESWIJK, ABDIJ VAN BERNE (1970)


1970 - Adema's Kerkorgelbouw / Hubert Schreurs, nieuwbouw met gebruikmaking van pijpwerk uit het vorige orgel. Het orgel wordt geplaatst in een nieuwe kas op het koor. De laden zijn de oorspronkelijke laden van het orgel van het Adema-orgel van de voormalige Spaarnekerk te Haarlem. Er worden vier nieuwe, Franse tongwerken geplaatst. Het orgel krijgt elektrische tractuur met sleepladen.
Groot Orgel C-g3
Bourdon 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Dwarsfluit 4'
Doublet 2'
Mixtuur IV
Sexquialter II
Trompet 8'
Pedaal C-f1
Principaal 16'
Subbas 16'
Octaaf 8'
Gedekt 8'
Prestant 4'
Fagot 16'
Klaroen 4'
Reciet (expressief) C-g3
Viola di Gamba 8'
Unda maris 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Roerfluit 4'
Octaaf 2'
Mixtuur III
Fagot-Hobo 8'
Kromhoorn 8'
Werktuiglijke registers
Tremulant II
P + I
P + II
I + II
Zesvoudige setzercombinatie
Tractuur
Electro-pneumatisch met sleepladen