1905-1943 | GEBR. ADEMA, LEEUWARDEN


Na het overlijden van Karel Adema in 1905 namen zijn zonen Lambertus Theodorus (1864-1931) en Sybrandus Johannes (1863-1941) het bedrijf over. Na het overlijden van Sybrand in 1941 werd het bedrijf opgeheven.

Orgels
1906 - Balk, St. Ludgerus
1911 - Warga, St. Martinus
1913 - Nieuwe Pekela, St. Bonifatius
1923 - Bakhuizen, St. Odulphus
1926 - Irnsum, St. Marcus
1928 - Roodhuis, St. Martinus

Restauratie/overplaatsing
1933 - Heerenveen, H. Geestkerk