OUDE PEKELA, ST. WILLIBRORDUSKERK (1888)


1888 - C.B. Adema, Leeuwarden, nieuwbouw

Oorspronkelijke dispositie

Manuaal C-f3
1e Lade
Prestant 8’
Viola 8’
Fernfluit 8’
Holfluit 8’
Prestant 4’
2e Lade
Bourdon 16’ B/D
Fluit harm. 4’
Kwintfluit 3’
Woudfluit 2’
Trompet 8’ - gereserveerd

Pedaal C-c1
Aangehangen

Werktuiglijke registers
Ventil
Twee combinatietreden

Vrijstaande speeltafel voor een neogotische kast.

1898 - overplaatsing van het orgel naar de huidige kerk. Het orgel werd geplaatst in twee kasten, elk met een windlade, aan weerszijden van het raam.

Het orgel is al enige jaren buiten gebruik en verkeert in deplorabele staat.

In 2013 wordt gestart met de restauratie en reconstructie van dit instrument.