1877-1905 | C.B. ADEMA & ZONEN, LEEUWARDEN


Vanaf 1877 was er sprake van twee gescheiden werkplaatsen. Carolus Borromeus (in de wandeling Karel genoemd) bleef in Leeuwarden. Na verloop van tijd nam de betekenis van die werkplaats af. Zijn zonen Lambertus Theodorus (1864-1931) en Sybrandus Johannes (1863-1941) bleven er echter wel werkzaam en namen na het overlijden van Karel in 1905 het bedrijf over.
Het Friese bedrijf is altijd orgels blijven maken in de Hollandse stijl met mechanische tracturen. De noviteiten die met de bouw van het Amsterdamse Mozes-orgel waren geïntroduceerd vonden hier geen weerklank. Pas in 1926 werd in Irnsum het eerste pneumatische orgel gebouwd.

C.B. Adema (& zonen)
1878 - Ommen, St. Brigida
1888 - Oude-Pekela, St. Willibrordus
1890 (ca.) - Groningen, Liefdegesticht in de Butjestraat
1899 - Leeuwarden, St. Bonifatius
1903 - Leeuwarden, St. Fredericusgesticht
1903 - Borssele, Hervormde Kerk
1904 - Huis ter Heide, Witte Kerkje