1981-2002 | ANTOINE SCHREURS


Na het overlijden van Hubert Schreurs in 1981 komt de leiding in handen van zijn zoon Antoine. Deze continueert de Adema-traditie. Aangezien de tijd veel kerksluitingen te zien geeft, worden niet veel geheel nieuwe orgels gebouwd, maar bestaan de werkzaamheden vooral uit onderhoud, restauratie, overplaatsing, wijziging en/of uitbreiding van bestaande orgels. In 1984 verhuist het atelier van de, voor vrachtverkeer moeilijk bereikbare, Lauriersgracht naar een pand aan de Veemarkt in Amsterdam-Oost. Bij restauratie van oudere Adema-orgels wordt veelal getracht de oorspronkelijke Adema-dispositie te herstellen.


1983 - Lisse, St. Agatha - restauratie en kleine wijziging
1984 - Bodegraven, St. Willibrordus - nieuwbouw
1985 - Amsterdam, De Krijtberg - restauratie, wijziging en overplaatsing binnen kerkgebouw
1985 - Balk, St. Ludgerus - restauratie
1986 - Den Haag, St. Agneskerk - overplaatsing, wijziging en uitbreiding orgel Seminarie Hageveld
1990 - e.v. - Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo - gefaseerde werkzaamheden Willibrordorgel
1993 - Groenlo, St. Calixtus - overplaatsing en restauratie Adema-orgel De Liefde Amsterdam
1995 - Amsterdam, Dominicuskerk - restauratie en dispositiewijziging
1998 - Rotterdam, H.H. Laurentius & Elisabethkathedraal - herbouw en uitbreiding Elbertse-orgel
2001 - Schiedam, St. Liduinabasiliek - restauratie Franssen-orgel
2001 - Den Haag, O.L.V. Onbevlekt Ontvangen - speelbaar maken Franssen-orgel (1e fase)
2001 - Delft, H.H. Nicolaas en Gezellen - restauratie en dispositiewijziging
2002 - Bovenkerk, St. Urbanus - overplaatsing Anneessens-orgel St. Annakerk Breda

In 2002 neemt Antoine Schreurs afscheid van de orgelmakerij en wordt Adema’s Kerkorgelbouw voortgezet door werknemer Ronald van Baekel.