Joseph Adema-orgel Kloosterburen gerestaureerd

Daarmee is een voor het Groninger land zeldzaam romantisch instrument weer in ere hersteld. Het Adema-orgel is sinds de bouw ongewijzigd bewaard gebleven, iets wat voor veel orgels uit die bouwtijd niet gezegd kan worden. Daarmee heeft het zijn goeddeels op de Duitse romantiek gestoelde dispositie en klank behouden. De Trompet in Franse bouwwijze verraadt de Frans-romantische invloed die bij de Adema’s altijd duidelijk aanwijsbaar is.

De restauratie betrof met name de windladen, het pijpwerk en de pneumatische speeltafel en tractuur. Het orgel was zeer vervuild geraakt door stof en vallend salpeter van het bovenliggende torengewelf. Het front werd geheel hersteld en de zinken frontpijpen werden opnieuw gespoten.

IMG_0018. A-001

Op vrijdag 11 mei 2012 is het orgel opnieuw in gebruik genomen. ’s Middag met een officiële bijeenkomst voor genodigden; tijdens het avondconcert werd het orgel bespeeld door Dr. Ton van Eck. Medewerking werd verleend door het kerkkoor, Mannenensemble Duodecime onder leiding van Wim Bos, Muziekcorps St. Caecilia, Miriam de Jong-Timmer (fluit) en Moniek Kooi-Timmer (piano).

> dispositie


© foto: Jan Feddema