Oct 2013

Maarschalkerweerd-hoofdorgel St. Jeroen Noordwijk in gebruik genomen

Zaterdag 12 oktober werd het door ons gerestaureerde en overgeplaatste Maarschalkerweerd-hoofdorgel in de St. Jeroenskerk in Noordwijk in met een feestelijk concert gepresenteerd. De indrukwekkende klank van het ogenschijnlijk bescheiden orgel dat Maarschalkerdweerd in 1900 bouwde voor de St. Martinuskerk in Groningen was te horen tijdens een bespeling door Anton Doornhein, Ton van Eck en Anton Doornhein. Niet alleen was het orgel solistisch te horen, ook was het als begeleidingsinstrument te beluisteren van het koor Cappella pro Cantibus onder leiding van Rens Tienstra. Lees meer...