Orgelkast transeptorgel kathedraal Haarlem gereconstrueerd

De orgelkast van het transeptorgel van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem werd onlangs door ons gecompleteerd en gereconstrueerd op basis van het oorspronkelijk ontwerp van kathedraalarchitect Jos. Cuypers. De werkzaamheden vonden plaats in het kader van de restauratie van het transept en de koepel van het monumentale bouwwerk. De orgelkast werd opnieuw geschilderd en voorzien van decoratief schilderwerk.

IMG_2154a

Het transeptorgel werd in 1906/07 gebouwd door P.J. Adema. Het ontwerp van Cuypers werd toen echter maar ten dele uitgevoerd. Ook toen het orgel in 1924 van deels ontbrekende frontpijpen werd voorzien bleef het orgelmeubel onvoltooid. Toen het orgel in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw door de firma Vermeulen drastisch werd omgebouwd tot een drieklaviers, elektropneumatisch, neobarokgetint instrument werd de kast op een eenvoudige wijze ‘afgetimmerd’ met een rechte onderbouw.

In 2010 werd gestart met grootscheepse restauratie van het kathedrale kerkgebouw. Bij de uitvoering van de eerste fase, de transepten en de koepel, werd besloten om ook de orgelkast van het transeptorgel te reconstrueren. Nog aanwezige tekening van Cuypers en tekeningen uit ons bedrijfsarchief, boden de aanknopingspunten voor completering en reconstructie van de kast. De in de vorige eeuw afgezaagde stijlen van de spitse torens werden weer verlengd en de onderbouw met schoren en balken werd door ons nieuw gemaakt uit grenen. Davique Sierschilderwerken uit Mijdrecht schilderde de kas opnieuw en bracht de decoratie aan in de Art Noveau-stijl en -kleurstelling die dit deel van de kathedraal kent. Davique verzorgde ook het vergulden van de labia van de frontpijpen.

Op zondag 25 november 2012 werd deze restauratiefase tijdens een pontificale hoogmis afgesloten met de onthulling van een tekst op de koepelrand in de kathedraal.

Meer over het transeptorgel

IMG_2151